Cabinet individual de avocat -Corina Florea

Biroul de avocatură

Biroul de avocatură "Corina Florea" îşi desfăşoară activitatea în Tg Mureş, în cadrul Baroului Mureş, fiind membru al UNBR, în baza principiilor confidenţialităţii şi responsabilităţii, oferind clienţilor servicii juridice competente, consultanţă juridică, precum şi asistenţă/reprezentare în faţa instanţelor, în diferite domenii juridice.
Menţionam faptul că titularul cabinetului este şi mediator profesionist, autorizat de Ministerul Justiţiei şi înscris în Tabloul Mediatorilor din România.

Pentru noi succesul a devenit o obligaţie! 

Biroul de avocatură "Corina Florea" este interesat de respectarea deontologiei profesionale, de promovarea cu imparţialitate şi profesionalism a celor mai bune servicii juridice.
Ne concentrăm să oferim soluţii optime clienţilor noştri, pe care îi expertizăm cu atenţie, împreună cu numeroşi distinşi colaboratori.

Ne preocupăm în mod constant de îmbunătăţirea calităţii cunoştinţelor juridice, încercând să creăm o practică unitară a serviciilor oferite clienţilor noştri. Atitudinea de apropiere faţă de problematica dreptului oferă premizele unei abordări deschise, întotdeauna îndreptată spre interesele clienţilor pe care îi reprezentăm. Suntem bine motivaţi, inventivi, cu o bună percepţie a realităţii mediului care ne alege şi mereu încrezători în şansa de reuşită. Ne distingem prin profesionalismul, eficienţa şi promptitudinea adresate clienţilor şi ne propunem să oferim servicii la standarde ridicate pentru a găsi soluţii eficiente la problemele acestora.

Credem în importanţa cunoştinţelor şi a experienţei acumulate şi oferim cele mai productive metode de lucru, atât în relaţie cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.
Politica de lucru cu clienţii se bazează pe flexibilitate în modul de abordare a fiecărei probleme, pe adaptarea modului de tratare la profilul clientului. Folosim în acest scop o comunicare directă şi continuă.

Majoritatea clienţilor apelează la serviciile noastre pe bază de recomandare din partea vechilor clienţi, a prietenilor şi colaboratorilor biroului de avocatură, datorită implicării şi a determinării noastre de a oferi reprezentare de calitate.

Diversitatea clienţilor şi a spetelor au creat de-a lungul timpului un portofoliu de clienţi faţă de care urmărim stabilirea de relaţii de lungă durată prin fidelizare. Principalul nostru argument este calitatea serviciilor oferite şi disponibilitatea constantă şi prelungită faţă de clienţi.

Într-o lume în continuă schimbare avem nevoie de puncte de referinţă. Valorile morale, printre care se află cu necesitate etica profesiei de avocat, ne caracterizează întreagă activitate.
Prestigiul cabinetului de avocatură constă în respectarea principiilor şi valorilor etice ale profesiei de avocat. În fiecare proiect al nostru cel mai important membru al echipei este Clientul.
Curajul nu este un scop în sine. Avem capacitatea de a aplica şi a duce la bun sfârşit cele mai bune strategii juridice pentru clienţii noştri. Avem curajul de a concura în mod onest şi de a ne situa printre cei mai buni.

De-a lungul timpului ne-am specializat în diferite domenii, am învăţat din greşeli, şi putem spune că avem o rată de succes a proceselor în continuă creştere, graţie şi colaborărilor pe care le-am clădit în timp cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, lichidatorii judiciari cu experienţă, Birourile de Carte Funciară din cadrul Judecătoriilor, Registrul Comerţului, un număr mare de bănci comerciale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale.


Activitate profesională


Activitatea cabinetului s-a desfăşurat sub coordonarea avocatului Corina Florea, iniţial în cadrul Baroului Sibiu, având ca oraşe de lucru Sibiu (3 ani), Bucureşti (2 ani).
În prezent activitatea profesională a Cabinetului de Avocat se desfăşoară în principal în Tg Mureş, dar reprezentarea clienţilor poate fi asigurată la instanţele din ţara, precum şi în orice altă locaţie din ţara.
Acest Cabinet de Avocat prestează activitatea profesională şi în afară orelor de program, precum şi prin deplasări la sediul/domiciliul clienţilor, la cererea acestora.
Discuţiile cu clienţii se poartă atât la sediul biroului cât şi la sediul clienţilor, la cererea acestora, corespondenţa putându-se realiză prin orice cale de comunicare.

Studii şi specializări

Titularul cabinetului de avocatură este Corina Florea, dobândind calitatea de avocat din 01.11.2003 Studii şi specializări:

  • Univ. "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT;
  • 2001- Absolventă licenţiată a Facultăţii de Drept;
  • 2002 - În urmă examenului de primire în profesia de avocat, prin decizia Consiliului Uniunii Avocaţilor din România (nr. 8823 din 14 iunie 2002) am fost primită în baroul Sibiu ca avocat;
  • 2005- atestat în profesia de mediator şi membru fondator al Asociaţiei Centrul pilot de mediere Sibiu, program finanţat şi organizat de Ambasada SUA şi Ministerul Justiţiei;
  • 2005- Institutul de pregătire şi perfecţionare a tinerilor avocaţi Bucureşti;
  • 2010- Autorizare în profesia de mediator, avizare formă exercitare profesie de către Consiliul de Mediere.

 


Cabinetul de avocat Corina Florea îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clientela.

Cabinet de avocatura Corina Florea, 

Târgu Mureș, Strada Târgului 13

 +40 742 662 268

Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started