Domenii

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice atât persoanelor fizice cât si celor juridice, în urmatoarele domenii:

 • Drept civil si procesual civil
  • redactari cereri de chemare în judecata, notificari, tranzactii, întâmpinari, cereri neconventionale;
  • asistenta juridica si reprezentare în fata instantelor de judecata;
  • legalizare si investire cu formula executorie a hotarârilor judecatoresti;
  • actiuni si cereri în justitie:
   • actiuni în revendicare imobiliara si mobiliara, actiuni si cereri în materia fondului funciar, actiuni privind dreptul de servitute, actiuni în granituire, actiuni în nulitatea actelor;
   • actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice;
   • actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
   • actiuni în pretentii;
   • actiuni posesorii;
   • contraventii;
   • contestatii la executare;
   • evacuari;
   • executari silite;
   • iesire din indiviziune;
   • masuri asiguratorii;
   • mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea în posesia unei mosteniri;
   • partaj judiciar;
   • recuperari de creante;
   • rezolutiunea si rezilierea contractelor;
   • raspunderea civila delictuala si contractuala;
   • recunoasterea hotarârilor straine pe teritoriul României;
   • succesiuni.
 • Dreptul Muncii
  • litigii de munca;
  • contestatii împotriva deciziei de sanctionare sau de concediere individuala;
  • cercetare disciplinara prealabila;
 • Drept Comercial
  • consultanta referitoare la contractele comerciale;
  • recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata;
  • recuperari de debite, reorganizari, falimente;
 • Drept penal si procesual penal
  • consultanta juridica;
  • redactari de plângeri penale;
  • reprezentare si asistenta juridica în fata instantei, politiei si a parchetului.
 • Procedura InsolventeiDiagnosticarea activitatii societatii. Identificarea unor solutii de tipul:
  • reorganizarea activitatii;
  • lichidare pe cale administrativa sau prin intermediul instantei judecatoresti;
  • redactarea cererii de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si falimentului;
  • redactarea contestatiilor în procedura;
 • Dreptul familiei
  • divort;
  • partaj bunuri comune;
  • stabiliri de paternitate;
  • încredintari si reincredintari minori;
 • Societati comerciale
  • înfiintarea oricarui tip de societate comerciala;
  • asistenta în Adunarile Generale ale actionarilor/asociatilor;
  • redactarea actelor constitutive, aditionale, contractelor de societate;
 • Drept administrativ
  • contencios administrativ;
  • plângeri prealabile;
  • anulare acte administrative;
  • suspendari acte administrative;

Cabinetul se remarca printr-o vasta experienta în domeniul procedurii insolventei reglementate de legea 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. În cadrul acestei procedurii speciale am reprezentat atât interesele debitorilor cât si ale creditorilor.

Reusita consta în definitivarea cu succes a procedurii de reorganizare fata de debitor, obtinerea unor sentinte deînchidere a procedurii si reintegrarea debitorului în fluxul comercial prin continuarea activitatii.

Cabinet de avocatura Corina Florea, 

Târgu Mureș, Strada Târgului 13

 +40 742 662 268

Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started