Servicii

SERVICII DE TIP ABONAMENT PENTRU COMPANII

Orice firmă are nevoie de un sprijin legal competent, organizat de regulă prin intermediul departamentului juridic.

Alternativa oferită de Cabinetul de Avocat Corina Florea este externalizarea departamentului juridic, astfel încât, pe lângă reducerea costurilor, să puteţi beneficia de toate atuu-rile unei pregătiri juridice competente, cât şi de experienţă de peste 8 ani a cabinetului nostru de avocatură.


Serviciile pe care Cabinetul nostru de avocatură le oferă firmelor sunt următoarele:

Acţiuni pentru societăţile comerciale

Am putea enumera aici cereri Registrul Comerţului, cesiuni SA şi SRL, acte AGA, redactare procuri, lichidări firme, dizolvări firme, reduceri sau majorări de capital social, ş.a..

Asistare, reprezentare şi consultanţă în procesele comerciale şi procedura insolvenţei

  • Somaţii de plată/ordonanţe de plată;
  • Acţiuni în pretenţii;
  • Concilieri directe;
  • Deschiderea procedurii de insolvenţă;
  • Contestaţia debitorului la deschiderea procedurii de insolvenţă;
  • Depunere/susţinere plan de reorganizare;
  • Contestaţii tabel de creanta; etc.

Redactare contracte comerciale

Redactarea de contracte comerciale se face în mod personalizat, în funcţie de nevoile şi cerinţele dumneavoastră.
Detaliaţi cerinţele dumneavoastră, le vom analiza şi vă vom transmite, pe lângă contractul redactat (în cazul unui serviciu de tip abonament) şi unele idei pe care le considerăm oportune, adiacente contractului în cauza.

Recuperare creanţe şi debite

Pentru recuperarea unei creanţe sau a unui debit există câţiva păşi obligatorii de urmat. În cazul recuperării de creanţe şi debite, timpul de reacţie al avocatului este esenţial.

Procedura de recuperare a creanţelor dumneavoastră va cuprinde două faze de desfăşurare, anume faza prejudiciara şi cea judiciară. Fază de recuperare prejudiciara se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii, incluzând şi procedura concilierii în litigiile comerciale, având o întindere în timp de maxim 40 de zile.
În cazul în care debitorii dumneavoastră nu vor înţelege să stingă prin plată litigiul în faza prejudiciara, împotrivă acestora se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru chemarea în judecata civilă şi chiar penală, dacă este cazul, urmând a fi executaţi silit, până la acoperirea creanţei dumneavoastră. În cazurile extreme, se va declanşă împotriva debitorilor dumneavoastră chiar şi procedura falimentului.

În cazurile în care activitatea debitorilor dumneavoastră intră sub incidenţa legii penale, organele de urmărire penală vor fi sesizate, astfel încât prin activitatea noastră să prevenim repetarea acestui tip de comportament.

Cabinetul de avocat Corina Florea are o vastă experienţă în recuperarea de creanţe şi debite, cu rezultate, în proporţie de 90%, încununate de succes.

Negocieri în numele companiei

Negocierile sporesc de obicei şansele ca problemele să se rezolve fără o acţiune în justiţie, de multe ori părţile ajungând, cu ajutorul avocatului, la un final nesperat, fericit.

Abilitatea, experienţa, cunoştinţele şi profesionalismul ne recomandă în faţa clienţilor drept un cabinet de avocatură cu reputaţie, care, atunci când este angajat într-o acţiune, face tot posibilul pentru satisfacţia clientului în afaceri.

Din anul 2010 avocat Corina Florea a devenit şi mediator autorizat.

Contencios administrativ şi fiscal

Avem o bogată experienţă privind litigiile izvorâte din acte administrativ-fiscale, reprezentând pretenţii. Oferim consultanţă la redactarea şi înaintarea cererilor către autorităţile publice.

Specializaţi în cele două forme ale contenciosului fiscal (contencios administrativ fiscal şi contencios fiscal de drept comun), Cabinetul de avocat Corina Florea dispune de experienţa necesară soluţionării imediate a litigiilor fiscale şi vă stă la dispoziţie pentru litigiile rezultate din actele administrativ-fiscale.


Putem negocia diferite raporturi contractuale prin servicii de tip abonament sau prin soluţionarea unor probleme punctuale, conform dorinţei dumneavoastră.
Serviciul de tip abonament este preferabil, întrucât vă asigură o continuitate a legăturii cu avocatul şi o reducere a onorariilor negociate pentru asistarea în faţa instanţelor şi a autorităţilor competente.  


NOUL CONCEPT DESPRE ACTIVITATEA AVOCAŢIALĂ ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ : "AVOCATUL FAMILIEI"

Probleme legate de averea familiei dvs.

Vă punem la dispoziţie servicii de un înalt profesionalism în domeniul recuperărilor de proprietăţi, case confiscate, alte valori personale ale familiei dvs.

Probleme legate de dreptul familiei

Conflicte domestice, Divorţuri, Partaje între soţi, Pensii de întreţinere pentru copiii minori şi pentru foştii soţi/ soţii, încredinţări şi stabilire domiciliu minor, Programe de vizitare minor, Probleme legate de moşteniri: Testamente; Donaţii; Contracte de întreţinere pentru bătrâni cu sfaturi acreditate în domeniu.

Investiţiile familiei dvs.

Vă putem consilia şi asista în situaţia în care dvs. sau un alt membru al familiei doriţi să faceţi o investiţie.
Dacă doriţi să achiziţionaţi o casă, un teren, să încheiaţi un Contract de Sponsorizare, să cumpăraţi acţiuni sau părţi sociale, vă aşteptăm să ne contactaţi, Dacă doriţi acte de proprietate în favoarea copiiilor dvs. minori, dacă doriţi sfatul de administrare a propriei averi, adresaţi-vă Cabinetului nostru.
Dacă firma dvs. sau a familiei dvs. se găseşte în impas juridic ori doriţi consultanţă confidenţiala în domeniul dreptul afacerilor, APELAŢI LA AVOCATUL FAMILIEI DVS.

Doriţi să vă asiguraţi casa, bunurile (bijuterii, obiecte de artă) sau chiar viaţa dvs? Vă consiliem cum este mai bine să procedaţi!

Constructorul dvs. nu şi-a respectat obligaţiile, nu v-a predat casa la timp, aveţi probleme cu antreprenorul sau cu constructorul? Avem soluţie în toate aceste cazuri.

Vă ajutăm şi în materie penală

Dacă unul din membrii familiei dvs. este victima unei infracţiuni îl putem reprezenta ca parte civilă sau parte vătămată în procesul penal.

Cu aceeaşi probitate profesională ne vom face datoria dacă unul din membrii familiei dvs. săvârşeşte o infracţiune pentru care este cercetat penal (Acordăm asistentă de URGENŢĂ, puteţi evita prezenţa unui avocat din oficiu care să nu vă cunoască familia şi faţă de care nu funcţionează aceeaşi confidenţialitate pe care v-o acordăm noi).


Conceptul "AVOCATUL FAMILIEI" vă oferă toate aceste servicii în cadrul unui contract de colaborare juridică.

Cabinet de avocatura Corina Florea, 

Târgu Mureș, Strada Târgului 13

 +40 742 662 268

Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started